Usługi pełnej księgowości kierowane są do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych, spółek akcyjnych, stowarzyszeń i fundacji.
Polega ona na prowadzeniu ksiąg rachunkowych.
Dokumenty można dostarczyć do nas elektronicznie lub drogą tradycyjną.

Księgowa działalność gospodarcza dla firm

Świadczone przez nas usługi to:

  • prowadzenie pełnej księgowości
  • rejestracja wszystkich zdarzeń i transakcji, jakie mają miejsce w ramach działalności
  • bilans końcoworoczny


Cena pełnej księgowości zależna jest od ilości dokumentów. Wystarczy, że zadzwonisz do nas i wspólnie stworzymy idealną ofertę dla Twojej firmy.