Świadczymy usługi pisania projektów starających się o dotacje Unijne oraz dotacje z Urzędów Pracy.
W ramach pisania i realizacji projektów oferujemy:

  • sporządzanie wniosków o dofinansowanie,
  • przygotowanie zestawień finansowych,
  • przygotowanie wyjaśnień i oświadczeń do złożonych wniosków,
  • przygotowanie wniosków o płatność zaliczkową, pośrednią i końcową,
  • monitorowanie rozliczeń.

Rozliczanie projektów UE 


Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie projektu finansowanym przez Unie Europejską skontaktuj się z nami. Gwarantujemy profesjonalną pomoc i wsparcie.