Pisanie i realizacja projektów unijnych

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

bandiera uePrzygotowujemy dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami to dokument, w którym dokładnie scharakteryzowana jest inwestycja. Ujmuje ona wiele aspektów związanych tak z aspektami technicznymi, jak i otoczeniem rynkowym, konkurencją a nawet współpracą z rzecznikiem patentowym. Przygotowanie dokumentów obejmuje między innymi:

Tworzymy biznes plan, studium wykonalności inwestycji;

Dokumenty wskazane w naszej ofercie przygotowujemy dla sektora przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Zakres prac nad przygotowaniem dokumentów do wniosku o dofinansowanie

W przypadku pozytywnej rekomendacji projektu przez naszą firmę w zakresie szans na uzyskanie wsparcia unijnego rozpoczynamy prace nad projektem. Na tym etapie rekomendujemy wiele działań strategicznych celem maksymalizacji szans na uzyskanie wsparcia. Ten etap to także nasze zaangażowanie się w przygotowanie założeń do projektów budowlanych, weryfikację ich poprawności, analizę stanu prawnego oraz instytucjonalnego w zakresie uzyskanych decyzji administracyjnych. Ostatecznym efektem naszej pracy jest opracowany wniosek o dofinansowanie inwestycji, biznes plan (studium wykonalności) oraz załączniki wymagane do wniosku.

Współpraca z klientem

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wymaga od naszych klientów bezpośredniego zaangażowania.

Z doświadczenia wiemy, że bardzo dobre projekty unijne powstają wtedy, kiedy nasza firma jest zaangażowana na wstępnym etapie przygotowania inwestycji, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie. Bardzo ważny na tym etapie jest przepływ informacji pomiędzy wszystkimi stronami procesu przygotowania inwestycji, tj. pomiędzy architektami, specjalistami od przepisów środowiskowych, kosztorysantem.

Kontakt

Siedziba: Kuźnica Lechowa, ul. Długa 10, 42-233 Mykanów

NIP: 5732770131, Regon: 241166509

Telefon:
Justyna Nowak 601 730 028
Paweł Nowak 601 730 045

Email: biuro@nowak-ksiegowosc.pl

Follow us